Testy v EduPage - základné informácie

Systém EduPage umožňuje učiteľom pripraviť pre žiakov testy na tlač i na online vypracovanie.

Aké typy otázok sú k dispozícii?

 • Uzavreté otázky, ktoré vie vyhodnotiť systém automaticky (ABCD otázky, výber správnej odpovede, dopisovacie otázky, slepá mapa,...)
 • Otvorené otázky, do ktorých môžu žiaci pripojiť svoje riešenie - text, obrázok, fotka riešenia, súbor. Takéto otázky musí opraviť a ohodnotiť učiteľ manuálne. Systém však ponúka rôzne nástroje na opravovanie takto odovzdaných riešení.

  Ako pripraviť test?

 • Prvý spôsob (odporúčaný) je najskôr si pripraviť jednotlivé otázky. Neskôr sa z pripravených otázok dá jednoducho poskladať test.
  Výhodou tohto spôsobu je, že otázky sa dajú využiť aj v iných materiáloch. Taktiež sa dajú ľahko robiť modifikácie jednotlivých otázok.
  Ako pripraviť novú otázku?
 • Druhý spôsob vytvárania testu je, že učiteľ začne vytvárať test a priamo v teste vytvára otázky.
  Ako vytvoriť nový test?

  Test si môže učiteľ pripraviť dopredu a prideliť ho žiakom až neskôr: Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?

  Ako môžu žiaci test vypracovať?

 • Učiteľ môže prideliť test na online vypracovanie. Žiaci ho môžu vypracovať na počítači, tablete alebo na mobile. Materiály v EduPage majú responzívny dizajn. To znamená, že sa prispôsobia veľkosti obrazovky. Veľkou výhodou online testov je, že všetky uzavreté otázky vyhodnotí systém automaticky. Učiteľ tak ušetrí kopec času s opravovaním testov.
  Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
 • Učiteľ môže pripravený test taktiež vytlačiť a rozdať žiakom. Po vypracovaní môže učiteľ opraviť testy klasicky. EduPage však môže učiteľovi pomôcť aj s opravovaním tlačených testov. Výhodou je, že výsledky testu sa budú nachádzať v EduPage. Taktiež žiaci budú vidieť, kde v teste urobili chybu.
  Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?

  Výsledky online testov
  (alebo tlačených testov, opravovaných cez EduPage)

 • podľa jednotlivých žiakov - systém vypočíta percentuálnu úspešnosť žiaka na základe pomeru počtu získaných bodov k maximálnemu počtu bodov,
 • podľa jednotlivých otázok - takto sa dajú ľahko identifikovať ľahké a ťažké otázky,
 • ak sú k otázkam pripojené výkonové štandardy ŠVP, potom učiteľ vidí tiež informáciu, ktoré témy (štandardy) žiaci ovládajú a ktoré im robia problémy.
  Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

  Varianty testov

  EduPage umožňuje k jednému typu otázky jednoducho vyrobiť modifikácie, tj. rovnaký typ otázky, ale napr. s inými číslami. Takéto úlohy rovnakého typu potom môžete dať do skupiny, ktorú v EduPage nazývame zoskupenie otázok.

  Pomocou zoskupení otázok veľmi jednoducho vytvoríte test s rôznymi variantami tak, aby ste minimalizovali opisovanie žiakov. Varianty testov môžete vytvoriť jednak pri online testoch, ako aj pri testoch na tlač.
  Zoskupenia otázok, varianty testov

  Viac návodov: Testy