Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak si učiteľ ku téme plánu pripraví niekoľko kontrolných otázok, žiaci si môžu kedykoľvek - či už doma, počas cesty autobusom, alebo počas čakania v ZUŠ otestovať, čo si zapamätali z hodiny. Na mobile, tablete, či počítači.

Žiak si klikne na "Učivo", vyberie si predmet a klikne si na tému z vášho plánu. Môže zvoliť "Otestuj ma".

Ak máte ku téme plánu pripravených napr. 20 testových otázok (viditeľných pre žiakov), systém mu z nich vyberie 10 a pripraví mu test.

Test systém vyhodnotí, takže žiak má hneď spätnú väzbu, ako je na tom so svojimi vedomosťami.

Učiteľ tiež vidí, kto zo žiakov pracoval doma "navyše".

Ako učiteľ upozorní žiakov na materiály k prebranému učivu?