Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?

Slovenčina Čeština Lithuania Thai

Domácu úlohu môžete zadať aj zo svojho plánu. Nastavte sa na tému plánu, z ktorej je domáca úloha a s tlačte "+"

Vyberte domáca úloha.

Názov domácej úlohy predvyplní systém na základe dátumu prideľovania. Ak chcete, môžete ho zmeniť. Skontrolujte termín, dokedy majú žiaci DÚ urobiť.


K domácej úlohe môžete pripojiť nejaké otázky - napr. otvorenú otázku, ak majú žiaci odovzdať text alebo ofotené svoje riešenia. Kliknite na záložku Aktuálny materiál a zvoľte Vytvoriť nové karty. Ak máte otázky pripravené, zvoľte Hľadať viac kariet.

Stlačením tlačidla Hotovo domácu úlohu pridelíte žiakom.

Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?