Ako k DÚ pripojiť súbor?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ako zadať žiakom domácu úlohu?

Pri zadávaní úlohy zvoľte Pripojiť súbory.

Takto pripojíte k DÚ súbory v mobilnej aplikácii.

Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?