Ako zadať žiakom domácu úlohu?

domáce úlohy, DÚ, domáca úloha

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Domácu úlohu môžete zadať veľmi rýchlo cez tlačidlo Štart.

Napíšte názov. Štandardne sa domáca úloha zadáva na nasledujúcu hodinu.


Môžete tiež vybrať konkrétny dátum, dokedy treba úlohu odovzdať.
Stlačte Hotovo. Domáca úloha je pridelená.

Systém EduPage ponúka oveľa viac možností. Ak chcete vedieť, či sa žiaci domácej úlohe venovali, pripojte k zadaniu domácej úlohu 2-3 kontrolné otázky.

Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?

Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

Ako k DÚ pripojiť súbor?

Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?