Slovné hodnotenie žiakov

slovné hodnotenie

Slovenčina Čeština

1. Ak sa jedná o zadanie (domáca úloha, test, projekt), pri ktorom nechcete zadávať hodnotenie do žiackej knižky, môžete žiakom poslať len komentár k ich riešeniu. Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?

2. Ak sa jedná o dôležitejšie zadanie, ktoré chcete slovne ohodnotiť, vytvorte novú udalosť v žiackej knižke typu "Iba text" a zadajte slovné hodnotenie. Priebežné slovné hodnotenie

Keďže slovné hodnotenie zaberá v žiackej knižke viac miesta ako známka či body, treba zvážiť, ktoré zadania (DÚ, testy či projekty) chcete prenášať do žiackej knižky a ktoré stačí len okomentovať.

3. Ak niektorí zo žiakov nestihli DÚ či test vypracovať načas, môžete im ho vrátiť na prepracovanie s príslušným komentárom. Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?