Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?

známky zo správania, správanie

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Existujú dva režimy práv na prezeranie/zapisovanie známok.
Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

V režime bez obmedzení môžu všetci učitelia zapisovať známky všetkým žiakom, tj. aj poznámky zo správania cez rozšírený mód. Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

Pokiaľ máte zvolený prísny režim práv, v ľavom menu zvoľte Prehľad a potom Práva.

Označte stĺpec Správanie tak, že si kliknete na názov predmetu. Stĺpec sa vám celý označí modrou farbou. Potom v pravej časti obrazovky v časti Rozšírené práva na editovanie známok zvoľte Pridať učiteľov. Vyberte učiteľov a stlačte Hotovo.

Stlačte Uložiť zmeny a práva sú pridané.

Učitelia potom môžu zadávať poznámky zo správania cez rozšírený mód: Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

Zadané práva sa v IŽK aplikujú okrem známok aj na právo vidieť/editovať poznámky, výchovné opatrenia.