Výchovné opatrenia v katalógovom liste žiaka

Rozhodnutia o udelených výchovných opatreniach, ktoré ste vygenerovali v EduPage vidíte aj v katalógovom liste žiaka v aScAgende v záložke "Archív".

Rozhodnutie v EduPage:

Rozhodnutie v katalógovom liste:

Pozri aj:
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom
Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Triedny učiteľ - Kde nájdem osobné spisy svojich žiakov?