História poznámok / výchovných opatrení

Slovenčina Čeština

Ako administrátor alebo ako učiteľ si môžete pozrieť históriu zadaných, zmazaných pozámok/ výchovných opatrení.
Administrátor vidí všetky záznamy, učiteľ vidí len poznámky/rozhodnutia týkajúce sa jeho triedy.

Zvoľte v ľavom menu menu Vyučovanie - Opatrenia /rozhodnutia


V položke história môžete vidieť všetky zmeny v poznámkach/ výchovných opatreniach, kto zadal nový záznam, zmazal záznam alebo zmenil stav,..


Údaje môžete filrovať podľa učiteľ alebo triedy. Taktiež môžete špecifikovať obdobie, ktorá vás zaujíma.

Taktiež si môžete pozrieť históriu konkrétneho záznamu, kde môžete vidieť ktorý učiteľ a kedy robil zmenu v danom výchovnom opatrení: Stačí kliknúť v menu História na záznam, ktorý vás zaujíma a vľavo uvidíte všetky zmeny:

Históriu výchovného opatrenia si viete tiež pozrieť kliknutím v menu na Opatrenia/ Rozhodnutia: kliknutím na daný záznam - História uvidíte všetky zmeny:

Pozri aj:
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom