Ako zobraziť/nezobraziť udelené výchovné opatrenie žiakovi a rodičom

zverejniť, nezverejniť, výchovné opatrenie

Slovenčina Čeština

Pri zadávaní výchovného opatrenia sa môžete rozhodnúť, či chcete, aby sa schválené opatrenie zobrazilo žiakovi a jeho rodičom alebo nie.
Ak schválené opatrenie ešte nechcete zobrazovať, zaškrtnite "Nezobraziť študentovi / rodičovi".

Keď sa neskôr rozhodnete výchovné opatrenia zobraziť žiakom a ich rodičom, môžete tak urobiť v zozname zadaných výchovných opatrení.
Pri každom zázname, ktorý ešte nie je zobrazený žiakovi a jeho rodičom, vidíte ikonku.
Zaškrtnite záznamy, ktoré chcete zobraziť a v hornom menu vyberte možnosť "Zobraziť žiakom/rodičom".