Poznámka na nápravu

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Učiteľ môže do poznámky uviesť aj úlohu a čas na nápravu. Ak ju študent v priebehu zvoleného času splní, učiteľ môže poznámku manuálne zrušiť. Ak sa počas zvoleného obdobia nepolepší, poznámka bude automaticky schválená.