Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii

Vyberte záložku Známky z horného menu, zvoľte hodinu. Ak sa Vám v známkach nezobrazujú poznámky/pochvaly, stlačte tlačidlo Zobraziť a vyberte Poznámky.

V známkach pribudne stĺpec "Poznámky". Novú poznámku alebo pochvalu môžete konkrétnemu žiakovi zadať kliknutím na ikonku + v jeho riadku.

Rodič uvidí poznámku v Známkach vo svojom EduPage rodičovskom konte a môže ju podpísať. Informácia, že poznámka/pochvala je podpísaná, sa zobrazí učiteľovi:

Pochvalu/poznámku môžete pridať aj viacerím žiakom naraz. Zaškrtnite žiakov a v hornom menu vyberte "Nová poznámka":

Pozri aj:
Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?