Ako skopírovať vytvorené udalosti a kategórie v IŽK z minulého šk. roka?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Učiteľ si môže udalosti v IŽK skopírovať z minulého školského roka. Skopírovať udalosti, prípadne kategórie z minulého šk. roku môžete v známkach cez "Nastavenia".


Zvoľte "spravovať udalosti":


Vyberte šk. rok, triedu, prípadne predmet odkiaľ chcete udalosti kopírovať:


Označte udalosti, ktoré chcete skopírovať a zvolíte "Kopírovať"


Vyberiete hodinu, prípadne viacero hodín v tomto šk. roku, do ktorých chcete dané udalosti skopírovať:


Hotovo, udalosti máte nastavené v tomto šk. roku.


Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK