Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ môže zadávať všetky známky do jedného stĺpca. Potom však ani žiaci ani rodičia neuvidia, z čoho ktorá známka je.

Lepším riešením je vytvoriť pre každú písomku, skúšanie či domácu úlohu v žiackej knižke nový stĺpec. Tento stĺpec voláme "udalosť žiackej knižke". Môžu to byť napr. domáce úlohy, ústne skúšanie, slepá mapa, štvrťročná písomka.

Pre vytvorenie novej udalosti (stĺpca) stlačte tlačidlo "Nová písomka/skúšanie". Zadajte názov udalosti a vyberte typ hodnotenia.

Môžete zadať známky. Ak používate na hodnotenie známky, môžete každej udalosti dať vlastnú váhu.
Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?

Žiak i rodič presne uvidí, z čoho ktorá známka je.

Nové udalosti v žiackej knižke je možné vytvárať aj v mobilnej aplikácii.

Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?