Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak máte v žiackej knižke priveľa stĺpcov, tj. udalostí: Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK, môže sa stať žiacka knižka neprehľadnou. Na sprehľadnenie IŽK môžeme použiť kategórie.

Pomocou kategórií môžete zoskupiť viac udalostí do jedného stĺpca. Napríklad si vytvoríme kategóriu Domáce úlohy, kde budeme zoskupíme všetky známky z domácich úloh. Alebo si vytvoríme kategóriu Písomky, Ústne skúšanie, Projekty a podobne.
Pre jednotlivé kategórie si môžete zvoliť aj rôzne farby pozadia.

Vytvárať a spravovať kategórie môžete cez Nastavenia/Nastavenie kategórií.

Pri vytváraní udalosti si potom vyberáte kategóriu, do ktorej chcete udalosť zaradiť.

Aby sa vám zoskupili známky podľa kategórií, treba v "Zobrazení" nastaviť "Zoskupiť udalosti podľa kategórií".