Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?

Slovenčina Čeština

Pokiaľ má učiteľ v IŽK veľa udalostí (stĺpcov), stáva sa IŽK neprehľadnou a treba stále scrolovať doprava, aby ste videli najaktuálnejšie udalosti.


V zobrazeniach IŽK máte viac možností, ako si žiacku knižku sprehľadniť.
Prvým spôsobom je, že natočíte hlavičky stĺpcov, takže sa Vám na obrazovku zmestí viac udalostí:


Natočenie stĺpcov zvolíte tak, že si kliknete na tlačidlo "Zobraziť" a zaškrtnete možnosť "Natočiť hlavičky stĺpcov".

Ďalším spôsobom, ako sprehľadniť IŽK, je zaradiť udalosti do kategórií a zvoliť si zobrazenie po kategóriách: Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?

Viac návodov: Známky z pohľadu učiteľa