Hodnotenie typu "Percentá"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri tomto type hodnotenia učiteľ zadáva žiakovi percentá. Je možné zvoliť váhu, s akou sa toto hodnotenie bude započítavať do priemeru.

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"