Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Tento typ hodnotenia funguje úplne rovnako, ako Hodnotenie typu "Body"

Jediný rozdiel je v tom, že systém zo zadaných bodov vypočíta informatívnu známku. Do celkového priemeru sa započítava počet bodov, nie známka.

Prepočet bodov na informatívnu známku sa robí na základe zvolenej stupnice.
Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"