Ako skopírovať kompetencie z jednej hodiny do ďalších paralelných hodín?

English Slovenčina Russian

Ak už máte v jednej hodine vytvorené kompetencie a chcete rovnaké kompetencie použiť aj v ostatných paralelných hodinách, môžete do nich kompetencie skopírovať.
Kliknite na "Kopírovať" pri hodine, z ktorej chcete kompetencie kopírovať.

V okne Kompetencií v časti "Nastavenia" vyberte, či chcete v hodinách, do ktorých idete kompetencie kopírovať kompetencie nahradiť, teda prepísať existujúce, alebo kompetencie zlúčiť, ak už v hodine nejaké kompetencie existujú.
V časti "Cieľ" vyberte triedy do ktorých idete kompetencie kopírovať. Zobrazia sa vám všetky hodiny daných tried.
Potom vyberte hodiny, do ktorých sa kompetencie skopírujú.

Kliknite "Uložiť".
Do hodín, ktoré ste vybrali, sa skopírovali kompetencie.

Hodnotenie úrovne kompetencií u žiaka