Hodnotenie úrovne kompetencií u žiaka

kompetencie, hodnotenie

English Slovenčina Russian

Kompetencie umožňujú ohodnotenie schopností a zručností žiakov, ktoré nie je možné hodnotiť známkou, bodmi, percentami.

Vyberte "Známky" a hodinu.
V hronom menu v časti "Pohľad" vyberte "Kompetencie".

V zozname žiakov danej hodiny kliknite na žiaka, ktorého idete hodnotiť.
Zadajte hodnotenie za dané obdobie.
Hodnotenie uložte kliknutím na "Uložiť zmeny" v hornom menu.