Admin - Ako zadať a nastaviť kompetencie konkrétnej hodine

English Slovenčina Russian

Na úvodnej stránke v EduPage vyberte "Známky".

V hornom menu kliknite na "Úvod" a vyberte "Kompetencie".

V prehľadnej tabuľke vidíte zoznam hodín na Vašej škole. Pri každej hodine v stĺpci kompetencie vidíte počet kompetencií v tejto hodine.
Kompetencie si môžete zobraziť kliknutím na "Zobraziť" v riadku danej hodiny.

Kompetencie môže zadávať učiteľ alebo administrátor.
Učiteľ - Ako zadať a nastaviť kompetencie

Ako administrátor vyberte hodinu, v ktorej chcete pridať kompetencie a kliknite "Zobraziť". (Poznámka: V hodinách môžete filtrovať, aby ste ľahšie našli konkrétnu hodinu, ktorú potrebujete. V hornom menu vyberte požadovanú triedu a predmet.)

V stĺpci "Kompetencia" zadajte kompetencie pre danú hodinu.

Zmeny uložte kliknutím na "Uložiť zmeny" v hornom menu. Potom kliknite "Naspäť".

Ako skopírovať kompetencie z jednej hodiny do ďalších paralelných hodín?