Výmena / zmena učiteľa počas školského roka

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Ak jeden učitel ukončí pracovný pomer na škole a jeho úväzok dočasne alebo natrvalo prevezme iný učiteľ, situáciu vyriešte nasledovne:

1. Pridajte nového učiteľa do aSc Agendy, vytvorte mu konto a dáta zosynchronizujte s EduPage stránkou.

2. Takisto pridajte učiteľa do rozvrhu a presuňte naň úväzok pôvodného kolegu podľa návodu. Túto novú verziu rozvrhu uložte pod novým názvom a nastavte platnosť rozvrhu: Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku bod 3.


3. Na záver pridajte do pôvodnej hodiny nového učiteľa aby mohol pokračovať v pláne pôvodného kolegu. Ako zmeniť nastavenia hodiny?


4. Pokiaľ nový učitel prevezme aj triednictvo, upravte tieto zmeny v asc agende, na karte triedy. Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?