Ako v prípade zmeny vypublikovať ďalší rozvrh na Edupage

English Slovenčina

Pre náhle a dočasné zmeny v rozvrhu (napríklad bežné chýbanie vyučujúcich počas školského roku) - použite modul Suplovanie online
Návody nájdete tu: Suplovanie online

V prípade väčších a dlhodobých zmien v rozvrhu počas školského roku, ktoré sú viazané na konkrétny dátum "OD" (napríklad zmena učiteľa z dôvodu materskej dovolenky, alebo ukončenie plaveckého výcviku, ... ) je potrebné vytvoriť nový Rozvrhový súbor a uložiť ho na edupage pod novým názvom. Ten sa potom zobrazí v zozname všetkých rozvrhov uložených na edupage v novom riadku.

Pre lepšie pochopenie možností ukladania v Rozvrhoch online pozri: Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku (časť "B - ULOŽIŤ AKO")

Tento nový rozvrh na edupage, je potrebné ešte vypublikovať s príslušným dátumom platnosti "OD - DO".
Označte riadok s novým rozvrhom a kliknite na "Publikovať".
Zobrazí sa dialógové okno "Rozvrh - Publikovať" a celý ďalší postup je v princípe identický ako pri štandardnom publikovaní rozvrhu. Ako vypublikovať nový rozvrh v Rozvrhoch ONLINE?
Jediný rozdiel je v druhom kroku, kedy treba špecifikovať dátumy platnosti pre nový rozvrh.


V prípade, že v novom rozvrhu boli pridané nové položky (učitelia, triedy, učebne, ...) alebo boli niektoré zmenené, je potrebné ich v treťom kroku "Import" správne synchronizovať.

Pozri tiež:
Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?
Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?