Ako vypublikovať nový rozvrh v Rozvrhoch ONLINE?

English Slovenčina Deutsch

Publikovanie rozvrhu na vašej Edupage stránke je veľmi dôležitý krok - iba vtedy sa údaje z rozvrhu stanú podkladom pre triednu knihu, dochádzku alebo suplovanie.

Rozvrh môžete publikovať priamo z PC verzie programu ASC Rozvrhy - pozri: Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?
ALEBO
ak je rozvrh už uložený (vytvorený) online môžete ho publikovať aj priamo z administrácie Rozvrhov Online na edupage.

Označte riadok s rozvrhom a kliknite na tlačidlo "Publikovať". Spustí sa sprievodca.

1. Úvod
V prvom okne sprievodcu potvrďte rozvrh, ktorý sa chystáte publikovať - stačí iba kliknúť na "Ďalej".

2. Dátumy
V druhom kroku nastavte školský rok a obdobie platnosti rozvrhu. Môžete tiež vybrať začiatočný týždeň v rozvrhu (niekedy sa stane, že je nutné začať rozvrh už "druhým týždňom" a to tu viete jednoducho zadať).

Poznámka: Majte prosím na pamäti, že tieto dátumu platnosti "od-do" musia spadať do vybraného školského roku. Platnosť nemôže začať skôr, alebo skončiť neskôr.

3. Import
V treťom kroku môžete synchronizovať údaje z rozvrhu s tými, ktoré už sú uložené na Edupage.
Zaškrtnite či chcete importovať nové údaje a zvonenia z rozvrhu.
Potom je potrebné skontrolovať ädaje na piatich kartách (Učitelia/Triedy/Študenti/Predmet/Učebne) a upraviť ponúkané "akcie" v strednom stĺpci. Princíp prepájania je nasledovný:
- Ak publikujete prvý rozvrh, všetky údaje budu automatické pridané.
- V prípade, ak už sú údaje na edupage, potom:
A: nové údaje z rozvrhu budú pridané
B: rovnaké alebo veľmi podobné údaje budú automaticky prepojené, s poznámkou v prípade rozdielu
C: nerozpoznané údaje zostanú neprepojené, a môžete ich pred publikovaním prepojiť manuálne.

4. Potvrdiť
V poslednom kroku môžete nastaviť nasledovné:
- zaškrtnúť či chcete poslať notifikácie do mobilných aplikácii všetkým používateľom vašej edupage (ktorí majú vytvorený používateľský účet) o publikovanom rozvrhu.
- nastaviť používateľské práva na zobrazenie rôznych častí nového rozvrhu rôznej skupine používateľov. Pamätajte, že každý prihlásený používateľ (učiteľ, študent, rodič) vždy uvidí svoj vlastný rozvrh, avšak to, či uvidí aj rozvrhy ostatných (tried, učiteľov, ...), už zavisí na vašich nastaveniach. Ponúkané sú nastavenia pre prihlásených učiteľov a verejnosť bez prihlásenia. Viac podrobností nájdete tu: How can I modify what public (users without password) can see?

See also: