Export záujmu o ŠKD do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD

Žiakov, ktorých rodičia vyjadrili záujem o navštevovanie ŠKD v budúcom školskom roku,
(Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku)
môžete exportovať do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD, odkiaľ dokážete vygenerovať rozhodnutie o prijatí/neprijatí do ŠKD.

V module Prihlasovanie v časti 'Spravovať akcie' pri konkrétnej prihlasovacej akcii k zisťovaniu záujmu o ŠKD kliknite na 3 bodky a zvoľte možnosť 'Exportovať záujem o ŠKD':


Otvorí sa nové okno.
Zvoľte:
- ku ktorému školskému roku rodičia záujem o ŠKD vyjadrovali.
- ako jednotlivý zvolený cieľ zapísať
a zoznam exportujte.

V module 'Záujem a prijatie do ŠKD' je možné následne vygenerovať rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
Ako zadať záujem o ŠKD v budúcom školskom roku v module 'Záujem a prijímanie do ŠKD'
Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD
Ako vygenerovať rozhodnutie o prijatí do ŠKD