Ako zadať záujem o ŠKD v budúcom školskom roku v module 'Záujem a prijímanie do ŠKD'

Tento postup môžete použiť aj v module Záujem a prijímanie do školského internátu

Na úvodnej stránke v EduPage kliknite "Štart" vľavo hore.
Vyberte Špeciálne stránky/Záujem a prijímanie do ŠKD (príp. Záujem a prijímanie do školského internátu).

Záujem rodičov o ŠKD pre svoje deti môžete zadať dvomi spôsobmi:

1. Prejavený záujem si môžete načítať z prihlasovacej akcie.
Prihlasovaciu akciu si vytvoríte takto:
Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku
Zisťovanie záujmu o školský internát v budúcom šk. roku a export do modulu Záujem a prijímanie do ŠI

Po skončení prihlasovacej akcie môžete výsledky načítať do modulu "Záujem a prijímanie do ŠKD".
Export záujmu o ŠKD do modulu Záujem a prijímanie do ŠKD

V module potom zvoľte evidenciu na budúci školský rok. U žiakov, ktorí prejavili záujem o ŠKD sa zobrazí ich záujem:

2. Prejavený záujem je tiež možné zadať ručne priamo v tomto module, aj u viacerých žiakov naraz. Označte žiakov a zvoľte 'Nastaviť záujem'.


Funkciou 'Nastaviť záujem' je možné zadať (hromadne) aj to, či žiak navštevuje ŠKD tento školský rok.

Teraz môžete žiakov, ktorí majú záujem o ŠKD prijať/neprijať a vygenerovať im rozhodnutie.
Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD