Ako povoliť prihlasovanie na krúžky len žiakom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz?

Aby sa mohli na krúžky prihlasovať len žiaci, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz na vašej škole, musí najskôr administrátor aScAgendy zaškrtnúť príslušným žiakom v karte žiaka toto políčko:


Následne je potrebné synchronizovať dáta s EduPage stránkou. Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?

Pri vytváraní prihlasovacej akcie na krúžky potom môžete zaškrtnúť voľbu "Povoliť prihlasovanie iba študentom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz". Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?


Žiak, ktorí si vzdelávací poukaz neuplatnil vo vašej škole sa potom na krúžky nebude môcť prihlásiť.