Môžem nastaviť počet hodín za deň?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Je to možné nastaviť v menu "Hlavný - Škola - Počet hodín denne":

Poznámka:
- Tento počet je maximum, koľko hodín máte na škole za deň. Softvér automaticky rovnomerne rozloží počet hodín za deň. Takže, aj keby ste nastavili tento počet na 15 a trieda 1A má 30 hodín týždenne, program stále umiestni iba 5 - 6 hodín na každý deň.
- v prípade, ak majú niektoré triedy menej hodín za týždeň, pozrite si tento článok: Každý deň mávame 5 hodín, ale v piatok iba 4.