Vytvorenie modifikácie predpisu

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Ak máte žiakov, ktorí majú inú výšku poplatku na rovnaký účel (napr. majú zľavu na školné), nevytvárajte nový predpis, ale v rámci rovnakého predpisu vytvorte modifikáciu.
V predpise potom vyberiete žiakov, na ktorých sa zľava uplatňuje.

- jednému žiakovi môže byť priradený buď predpis (základné poplatky) alebo modifikácia toho predpisu - nikdy nie obe súčasne!
- žiak nemusí mať priradený predpis ani jeho modifikáciu (ak vôbec neplatí poplatky na daný účel)

Pre vytvorenie modifikácie predpisu vyberte v časti 'Predpisy' predpis, ku ktorému chcete vytvoriť modifikáciu a stlačte ikonku ceruzky 'Upraviť'.


-> v dialógovom okne určenom na úpravu predpisu stlačte '+ Pridať modifikáciu':

-> zadajte vhodný názov modifikácie
---- budete ho vidieť v zozname predpisov
---- platitelia ho budú vidieť vo svojom konte
-> zadajte vhodnú skratku modifikácie
---- zobrazuje sa v časti 'Používatelia', kde máte prehľad, kto má aký predpis/modifikáciu platiť a najlepšie sa aj pridáva/odoberá predpis/modifikácia
---- je dobrá na zvýšenie prehľadnosti pri ďalšej práci s predpisom

-> výšku poplatkov modifikácie nastavte v stĺpčeku modifikácie
*** ak vytvárate modifikáciu na zľavu, zadajte priamo zníženú sumu, nie percento zľavy
-> zmeny uložte

TIP:
- modifikáciu môžete vytvoriť aj pre rôznu frekvenciu platieb
---- základný predpis vytvoríte pre mesačné poplatky a modifikácie pre kvartálne, polročné, ročné
---- poplatky modifikácií zadáte iba v riadku s príslušnou splatnosťou


Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby