Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?

Slovenčina Čeština

Pokiaľ učiteľ zadáva domáce úlohy alebo testy na online vypracovanie, ku výsledkom sa žiak alebo rodič dostane buď cez záložku Výsledky, ktorá sa nachádza v ľavom menu EduPage stránky. Tu si treba vyhľadať konkrétny test či domácu úloh.

Ku výsledkom z konkrétneho zadania sa dá dostať aj kliknutím na notifikáciu o známke.

Keď sa nastavíte myšou nad správu, objaví sa možnosť "Zobraziť vyhodnotené odpovede". Tieto vás presmerujú do výsledkov priamo na toto pridelenie.


Môžete si pozrieť svoje odpovede, resp. odpovede svojho dieťaťa na konkrétne otázky. Pri dopisovacích otázkach sa treba nastaviť myšou (prstom) nad nesprávnu odpoveď, správna odpoveď sa zobrazí v tooltipe (nápovede).

Pozn: Pokiaľ žiadne výsledky ani odpovede nevidíte, potom učiteľ pri prideľovaní materiálu zakázal zobrazenie výsledkov a odpovedí.