תלמיד - מה המשמעות של "הפעל באופן מקוון" במבחן או בשיעורי הבית?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

אם הוקצה לך מבחן או שיעורי בית ב "הפעל באופן מקוון"
יוצג מידע , לחץ על ההודעה ובחר "הפעל חומרים".

המבחן או שיעורי הבית יכול להיות מפורטים באינטרנט, או שהוא מכיל חומר לימוד.

אם השאלות הן חלק מהחומר, ניתן לענות עליהן ביישום הנייד.

או בדף האינטרנט.

לאחר שתסיים את המבחן, יוצגו התוצאות שלך.

שעורי הבית יכולים להכיל קובץ חיצוני, למשל. PDF או קבצי DOCX. הורד את הקובץ על ידי לחיצה על הכותרת שלו.