Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?

Slovenčina Čeština

EduPage umožňuje odovzdať riešenie domácej úlohy - buď text, súbor alebo fotografiu svojho riešenia, ktoré ste vypracovali na papieri.

Ak učiteľ zadal taký typ domácej úlohy, že žiaci majú odovzdať svoje riešenie, postupujte takto:
Cez mobilnú aplikáciu:

Na webe:
Ak učiteľ pridelil DÚ, ktorá obsahuje kontrolné otázky, potom si môžete úlohu vypracovať priamo v mobilnej aplikácii:

Pokiaľ vám učiteľ zadal DÚ, ale neumožnil priložiť súbor/obrázok (omylom), kontaktujte ho, aby vám upresnil, ako máte úlohu odovzdať.

Ak ste domácu úlohu vypracovali a odovzdali, označte si ju ako "Vybavenú", nebude vám viac zavadzať v zozname úloh.
Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?