Ako odovzdať projekt cez EduPage?

Slovenčina Čeština

Ak učiteľ pridelí žiakom projekt cez EduPage, žiaci sa o tom dozvedia v správe či už v mobilnej aplikácii, alebo na webe.

Klikne si na ikonu Prehrať materiál.

Teraz môže žiak napísať text a pripojiť súbor s projektom.