תלמיד - כיצד להעלות קובץ בשיעורי בית?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

שיעורי הבית שלך מצריכים קובץ מצורף. אתה מקבל הודעה על שיעורי הבית ביישום EduPage ובדף האינטרנט:

הכן את הקובץ במחשב.

היכנס לחשבון EduPage שלך.

מצא את ההודעה על שיעורי הבית בהודעות שלך.

לחץ על ההודעה

ובחר הפעל את החומר.

עכשיו, לתוב את הטקסט וצרף את הקובץ.