Pavadavimų apžvalga mobiliojoje programėlėje

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Spustelėkite „Pavadavimų“ plytelę. Pirmoje peržiūroje galite pamatyti jus liečiančius tvarkaraščio pakeitimus. Antroje peržiūroje galite pamatyti pakeitimus pagal atskiras klases. Trečioje peržiūroje galite pamatyti pavadavimus pagal mokytojus.