Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Na hlavnej obrazovke kliknite na dlaždičku Prípravy. Vyhľadajte vo svojom pláne alebo v štandardoch materiál, ktorý chcete prideliť žiakom. Zaškrtnite ho a kliknite na tlačidlo Pridať do materiálu. Vyplňte názov materiálu a ďalšie nastavenia.

Ďalšie návody k mobilnej aplikácii: Učiteľ