Kaip mokiniams paskirti namų darbus

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Spustelėkite raudoną + ženklą ir pasirinkite „Namų darbai“. Įveskite namų darbų aprašymą ir pasirinkite terminą, iki kada namų darbai turi būti paruošti.
Paspauskite Išsaugoti ir namų darbai bus paskirti.

Kaip paskirti paruoštą medžiagą (pristatymą, testą) mokiniams mobiliojoje programėlėje