วิธีกรอกข้อมูลการประเมินนักเรียนในแอปพลิเคชัน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

เลือกที่กล่อง "เกรด" ในหน้าเมนูหลัก จากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการ
กดปุ่ม "เพิ่ม/แก้ไขเกรด"
เลือกงานที่มอบหมายที่ท่านต้องการกรอกเกรด ในกรณีที่ท่านไม่ได้ตั้งหมวดหมู่งานที่มอบหมายไว้สำหรับการให้เกรด เลือกที่ชื่อนักเรียนเพื่อกรอกเกรด


ท่านสามารถสร้างงานที่มอบหมายใหม่ใน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น แบบทดสอบใหม่ เป็นต้น โดยกดปุ่ม "งานที่มอบหมายใหม่" กรอกชื่อและประเภทของงาน แล้วตั้งค่าอื่นๆ ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"


ตัวเลือกต่างๆ สำหรับการประเมินนักเรียนใน EduPage