כיצד לקבל גישה הורה Edupage

English Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אתה תקבל גישת הורה מבית הספר שלך. בית הספר שלך יכול להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלך למערכת.

כתובת הדואר האלקטרוני שלך היא שם הכניסה שלך. הסיסמה שלך נשלחת בדרך כלל לחשבון הדואר האלקטרוני שלך על ידי בית הספר.

אם סיפקת לבית הספר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אך עדיין אין לך סיסמה, פעל לפי ההנחיות הבאות:

בחר כניסה ביישום Edupage.

אתה יכול לראות כפתור ירוק לקריאה "אני לא יודע את שם המשתמש או הסיסמה" בחלק התחתון של המסך.

אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך נמצאת במערכת Edupage, תשלח את סיסמתך לכתובת דוא"ל זו.

אם המערכת אינה מזהה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, בקש ממחנך הכיתה שלך להעניק לך גישת הורה.