Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?

Slovenčina Deutsch Čeština

Po zverejnení výpisov/vysvedčení dostanú žiaci a rodičia správu do mobilnej aplikácie. Kliknutím na túto správu sa zobrazí možnosť stiahnuť si výpis.

Výpis si môžete pozrieť, prekonzultovať s dieťaťom dosiahnuté výsledky a povzbudiť ho do ďalšieho vzdelávania.

Následne stlačte tlačidlo 'Podpísať', aby mala škola spätnú väzbu, že ste výpis videli. Výpis bude naďalej k dispozícii v príslušnom polroku.
Pozn: Tlačidlo 'Podpísať' sa nachádza len v rodičovskom konte a v žiackom konte plnoletého žiaka. Ak ste prihlásený ako žiak (ktorý nie je plnoletý), toto tlačidlo nevidíte.

Viac informácií: Elektronické posielanie polročných výpisov