Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Správu, ktorú už nepotrebujete mať v zozname správ, môžete označiť ako "Vybavenú" potiahnutím doprava.


Správu si môžete označiť ako vybavenú aj tak, že na ňu kliknete a stlačíte "Vybavené".


Vybavené správy sa nezmažú, len sa skryjú z prehľadu. Ak si chcete zobraziť aj vybavené správy, kliknite na 3 bodky v pravom hornom rohu
a zaškrtnite "Zobraziť vybavené". Vybavené správy sú označené zelenou fajočkou.