Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ alebo žiak sa môže prihlasovať do EduPage buď školským kontom, alebo osobným kontom.

Prihlasovacím menom do školského konta je obvykle MenoPriezvisko. Učiteľ dostane prihlasovacie údaje do školského konta od školského administrátora EduPage. Žiak ich dostane od svojho triedneho učiteľa.

Okrem školského konta si môže učiteľ/žiak vytvoriť aj tzv. osobné konto. Prihlasovacím menom do osobného konta je e-mailová adresa.

Výhodou osobného konta je, že v prípade zabudnutého hesla nie je potrebné žiadať o zmenu hesla administrátora. Systém pošle link na zmenu hesla e-mailom.

Ako si vytvoriť osobné konto:
Prihláste sa na svoje školské konto, kliknite v pravom hornom rohu na svoje meno a vyberte môj profil.

Kliknite na Vytvoriť osobné konto.

Zadajte svoju e-mailovú adresu. Tá bude prihlasovacím menom (loginom) do osobného konta.

Systém EduPage vám pošle na e-mail overovací kód. Po jeho vložení je osobné konto vytvorené.

Môžete sa prihlásiť.
V prípade zabudnutého hesla stačí v prihlasovacom dialógu stlačiť "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo". Systém následne odošle na zadaný e-mail link pre zmenu hesla.

Cez osobné konto si môže učiteľ pripojiť aj viaceré učiteľské kontá (napr. ak učí na viacerých školách). Tak isto si cez osobné konto môže pripojiť aj svoje rodičovské kontá (ak je zároveň rodičom školopovinných detí).

Urobí tak cez Môj profil/Pripojiť ďalšie EduPage konto.

Medzi kontami sa môže prepínať po kliknutí na svoje meno v pravom hornom rohu.

Viac návodov: Prihlásenie - učiteľ