Pedagogická dokumentácia - Katalógové listy

Slovenčina Katalógové listy
Slovenčina Vedenie katalógových listov elektronicky - bez potreby tlače


Pedagogická dokumentácia - Triedna kniha

Slovenčina Generovanie a archivácia výstupov z ETK na webe
Slovenčina Archív ETK - Generovanie reportov z ETK
Slovenčina Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre


Pedagogická dokumentácia - Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

Slovenčina Potvrdenia o aktualizačnom vzdelávaní
Slovenčina Ako vygenerovať potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní? (Naša škola používa aSc Registratúru)
Slovenčina Ako vygenerovať potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní? (Naša škola nepoužíva aSc Registratúru)
Slovenčina Ako vytlačiť potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní?
Slovenčina Ako si stiahnuť všetko potvrdenia do jedného súboru?
Slovenčina Ako pridať administrátorské práva na modul Vzdelávanie učiteľov inému učiteľovi?
Slovenčina Učiteľ - kde nájdem potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní?