Športové kluby

Slovenčina Čo ponúka EduPage pre športové kluby?
Slovenčina Ako začať?
Slovenčina Informácie pre rodičov o prechode klubu na EduPage
Slovenčina EduPage terminológia pre športové kluby


Športové kluby - Vytváranie (tréningových) hodín

Slovenčina Administrátor - vytváranie tréningových hodín
Slovenčina Ako skontrolovať/pridať žiakov do tréningovej hodiny?
Slovenčina Ako pridať do tréningovej hodiny žiakov z viacerých tried?


Športové kluby - Rozvrh tréningov

Slovenčina Vytváranie rozvrhu tréningov cez osobné rozvrhy


Športové kluby - Zadávanie údajov o žiakoch, tréneroch, rodičoch

Slovenčina Ako zadať/naimportovať údaje do EduPage?


Športové kluby - Zadávanie údajov o žiakoch, tréneroch, rodičoch - Individuálne pridávanie triedy, žiaka, učiteľa

Slovenčina Ako individuálne vytvoriť novú triedu?
Slovenčina Ako individuálne vytvoriť nového žiaka v triede?
Slovenčina Ako individuálne pridať do EduPage nového učiteľa?
Slovenčina Ako zmazať žiaka z databázy?
Slovenčina Ako zmeniť žiakovi nejaký údaj v databáze?


Športové kluby - Evidencia dochádzky na tréningoch

Slovenčina Ako evidovať dochádzku na tréningoch?


Športové kluby - Komunikácia s trénermi, žiakmi a ich rodičmi

Slovenčina Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?


Športové kluby - Platby - Ako začať s modulom platby

Slovenčina Modul Platby - výhody pre vašu školu a komfort pre rodičov
Slovenčina Začíname s modulom Platby
Slovenčina Modifikácia predpisu
Slovenčina Variabilný symbol
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Ako potvrdiť importované platby
Slovenčina Modul Platby


Športové kluby - Platby - Všeobecné nastavenia

Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
Slovenčina Nastavenie bankových účtov školy
Slovenčina Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom
Slovenčina Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)
Slovenčina Môže mať škola aktivované služby VIAMO a VIAMO Platobná brána súčasne?
Slovenčina Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom
Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Platby


Športové kluby - Platby - Definovanie platobných predpisov

Slovenčina Vytvorenie nového predpisu v module platby
Slovenčina Administrácia viacerých predpisov viazaných na jeden bankový účet
Slovenčina Vytvorenie modifikácie predpisu
Slovenčina Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti
Slovenčina História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Ako zmeniť poplatok v predpise
Slovenčina Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Slovenčina Ako zadať do predpisu vratku (napr. za lyžiarsky) - úprava poplatku a vrátenie preplatku
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre ŠKD
Slovenčina Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy
Slovenčina Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Ako urobiť predpis pre platby členských príspevkov do OZ?


Športové kluby - Platby - Platitelia

Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Tlač poplatkov a platieb žiakom
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby


Športové kluby - Platby - Práca s prijatými platbami

Slovenčina Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána
Slovenčina Priraďovanie platieb žiakom
Slovenčina Zmena priradenia už priradenej platby
Slovenčina Platba nemôže byť priradená - manuálne priradenie platieb
Slovenčina Priradenie platby viacerým platiteľom
Slovenčina Ako zmazať/obnoviť prijaté platby
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby
Slovenčina Zoznam prijatých platieb podľa rôznych kritérií


Športové kluby - Platby - Prehľady platieb

Slovenčina Ako vytvárať rôzne prehľady a ich export do excelu
Slovenčina Čo je kredit v module platieb
Slovenčina Platby - pomalé načítavanie stránky (napr. prehľad platieb používateľov)
Slovenčina Tlačové zostavy a posielanie emailov a správ z modulu platby


Športové kluby - Platby - Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Slovenčina Platby na webe - čo má rodič platiť
Slovenčina Rodič - Platba kartou
Slovenčina Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
Slovenčina Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz
Slovenčina Rodič - chcem zaplatiť cez inú bankovú aplikáciu
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí


Športové kluby - Zadávanie hodnotenia

Slovenčina Ako môžem zadať hodnotenie žiakom/športovcom?