Zápisnice

Slovenčina Zápisnice


Zápisnice - Zápisnice z rodičovského združenia - Učiteľ

Slovenčina Ako vytvoriť novú zápisnicu - učiteľ
Slovenčina Ako doplniť zapisovateľa do už existujúcej zápisnice
Slovenčina Ako spísať zápisnicu - učiteľ
Slovenčina Kde vytlačím prezenčnú listinu k zápisnici
Slovenčina Ako pridať podpísanú prezenčnú listinu k zápisnici
Slovenčina Ako vygenerovať a zaevidovať zápisnicu z rodičovského združenia
Slovenčina Kde nájdem všetky zápisnice?


Zápisnice - Zápisnice - Administrátor

Slovenčina Ako vytvoriť novú zápisnicu - administrátor
Slovenčina Ako vygenerovať a zaevidovať zápisnicu z rodičovského združenia
Slovenčina Kde nájdem všetky zápisnice?
Slovenčina Rada rodičov - Ako vybrať zástupcov triedy spomedzi rodičov


Zápisnice - Zápisnice z rodičovského združenia - Rodič

Slovenčina Ako spísať zápisnicu z rodičovského združenia
Slovenčina Zápisnica z rodičovského združenia