Anonymný dotazník

Slovenčina Anonymný dotazník - základné informácie
Slovenčina Je anonymný dotazník naozaj anonymný?
Slovenčina Ako zistím, ktorí učitelia už vyplnili dotazník?
Slovenčina Koľko môžem vygenerovať kódov pre anonymný dotazník na mojej škole?
Slovenčina Čo robiť, ak učiteľ stratil kód?
Slovenčina Ako zmením dátum uzávierky anonymného dotazníka?
Slovenčina Kedy uvidí riaditeľ a zriaďovateľ výsledky prieskumu?
Slovenčina Kto uvidí výsledky anonymného dotazníka?
Slovenčina Ako nastavím riaditeľovi právo vidieť výsledky anonymného dotazníka?
Slovenčina Ako si riaditeľ pozrie výsledky anonymného dotazníka?
Slovenčina Ako vytlačím výsledky anonymného dotazníka?


Anonymný dotazník - Špecifiká pre dotazník "Hodnotenie riaditeľov 2022"

Slovenčina Hodnotenie riaditeľov 2022 - základné informácie
Slovenčina Krok 1 - vygenerujte dostatočný počet anonymných kódov
Slovenčina Krok 2 - vytlačte anonymné kódy
Slovenčina Krok 3 - vytlačte preberací protokol
Slovenčina Krok 4 - učiteľ vyplní dotazník
Slovenčina Krok 5 - výsledky anonymného dotazníka
Slovenčina Nevidím kachličku ani výsledky anonymného dotazníka