Dozory

Slovenčina Vytvorenie dozorov (miesto, čas)
Slovenčina Vymazanie dozoru
Slovenčina Vyberanie učiteľov na dozor.
Slovenčina Vygenerovať dozor v miestnostiach
Slovenčina Je možné zadať dvoch učiteľov na dozor v jednej učebni?
Slovenčina Môžem pre niektorých učiteľov zadefinovať maximum/minimum dozorov?
Slovenčina Export rozvrhu služieb (možné iba v offline verzii pre Windows).
Slovenčina Zadávanie dozorov vo viactýždňovom rozvrhu