Práca s prijatými platbami

Slovenčina Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage - ručne, import z excelu, z účtu, Viamo
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána
Slovenčina Priraďovanie platieb žiakom
Slovenčina Zmena priradenia už priradenej platby
Slovenčina Priradenie platby viacerým platiteľom
Slovenčina Ako zmazať/obnoviť prijaté platby
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby