Platitelia

Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Tlač poplatkov a platieb žiakom
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby