Platby za školskú jedáleň

Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu a prechod do nového školského roka
Slovenčina Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola
Slovenčina Čo je interný prevod a ako ho zadať